ЗАР МЭДЭЭ
    Урсдаг зарыг "Ажил хөдөлмөр өрнүүн, амжилт бүтээл арвин байг"

Дүрс бичлэг

Бидэнтэй нэгдэх

Жиргээ